Unipedia


Unipedia je v současnosti pilotním projektem firmy, ačkoliv se doposud nepřiblížil čas ani k úvahám ohledně beta verze a dokončení je stále v nedohlednu. Jedná se o univerzální encyklopedický a evidenční systém s podporou uživatelsky definovaných struktur. V podstatě je hotová základní kostra backendu, na frontendu se nepříliš usilovně pracuje. Vzhledem k současné stagnaci vývoje je první zkušební verzi odhadována až na polovinu roku 2008.

Účelem je vytvořit ucelený systém evidenčních karet s uživatelsky definovanými údaji. Podporovány jsou dva druhy karet, karty typové a karty instanční. Typové karty vymezují skupinu objektů a jejich vlastností, zatímco instanční karta je spjata s konkrétním subjektem (který spadá do některé kategorie definované typovou kartou). Například při evidenci rostlin budou typové karty obsahovat informace o daném druhu (název, zálivka, průměrná výška atd.), instanční karta bude spjatá s některou typovou kartou a bude obsahovat informace o konkrétní pěstované rostlině (umístění, datum pořízení, jakou má výšku, kdy byla naposledy zalita atd.).

Uživatel si může nadefinovat svou vlastní skupinu informací, kterou chce mít na svých kartách. Systém samotný nemá žádné povinné pole (snad kromě názvu karty), je tedy pouze na uživateli, jak bude jeho encyklopedie vypadat. Informace jsou uloženy v databázi, jejíž schéma se automaticky upravuje na základě změn provedených v designu karet. To znamená, že pokud bylo na některou kartu přidáno nové pole, databázová tabulka bude rozšířena o sloupec odpovídajícího typu.

Jednotlivé pole mohou být nejrůznějšího typu, od jednoduchých numerických, textových či datových typů až po výběrové combo boxy, hierarchické stromy a obrázky. Na základě obsahu jednotlivých polí lze karty nejen vyhledávat, ale i řadit do stromové struktury.