Capsaicin Mudpot


Capsaicin Mudpot je podpůrná knihovna pro javové aplikace. Je použitelná jako obecné jádro pro vývoj širokého spektra programů a obsahuje množství kódu k lokalizaci textů, práci se soubory a externími zdroji, vývoj rozhraní pod frameworkem Swing atd. Mnoho jejích součástí je založeno na komponentech Apache Commons, výhodou je shromáždění jednotlivých součástí, jejich rozšíření a zakomponování pod jednotný interface. Knihovna je vyvíjena především pro interní potřebu v rámci vlastních produktů, ale je k dispozici k volnému použití.