MP3 Tag Manager


MP3 Tag Manager je jednoduchá konzolová aplikace pro správu MP3 souborů a jejich ID3 tagů. Každá MP3-ka má (nebo může mít) takzvaný ID3 tag, což je seznam informací o této MP3. Jsou zde uloženy atributy jako jméno interpreta, název alba, rok vydání, pořadové číslo skladby, název skladby atd. Přehrávače (ať už sofwarové přehrávače pro počítač typu WinAmp nebo třeba autorádio s podporou MP3) jsou pak schopny tyto informace zobrazovat v průběhu hraní.
Poměrně často se stává, že MP3 tyto informace neobsahuje nebo nejsou vyplněny, případně naopak že MP3 obsahuje korektní ID3 tag, ale jméno samotné MP3-ky je nic neříkající (typu track001.mp3). Tato aplikace umožňuje jednoduchým způsobem generovat ID3 tagy podle struktury souborového systému na disku nebo naopak přejmenovávat soubory na disku podle jejich ID3 tagů. Zároveň je schopna provést určitou normalizaci názvů, jako odstranění diakritiky, formátování čísla skladby na dvě číslice, vypuštění přebytečných mezer atd.
Pro zjišťování ID3 tagů se využívá umístění MP3 souboru na disku. Očekává se, že MP3 patřící do jednoho alba budou umístěny v adresáři, jehož jméno bude dané názvem alba (případně i rokem vydání, tj. 'Rok - Album'), jeho nadřazený adresář pak ponese jméno interpreta. Jméno samotné MP3-ky by pak mělo obsahovat číslo skladby a její název. Standardní odchylky od této struktury (např. rozdílné oddělovače, jméno alba přímo v názvu MP3...) lze odstranit normalizací.