Capsaicin


Capsaicin je značka produkující software pod záštitou společnosti Comdex Engineering. Jedná se o experimentální studio vytvářející programy pod freeware a shareware licencí, nejsou zde žádní stálí zaměstnanci ani přesně stanovené plány. Vývoj projektů nemá pevně daný časový harmonogram a probíhá víceméně nárazově a mírně chaoticky. Důsledkem toho je jen velmi těžko odhadnutelná doba trvání jednotlivých projektů a chybějící garance jejich dokončení.

V současnosti je hlavním cílem dokončit rozpracovaný evidenční a encyklopedický systém Unipedia.